2023. április 1., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

HIPA bevallási határidő

Bevallási határidő

A 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) benyújtása és az adó befizetése, előlegek kiegészítése 2022. május 31-ig esedékes.

A vállalkozók/vállalkozások - főszabály szerint - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzésiadó-bevallásukat Solymár Nagyközség Önkormányzat Adóhatósága felé. Az ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban /21HIPA/ megtalálható.

2021. évi iparűzési adóbevallás benyújtására, javítására, önellenőrzésére a ?21HIPA" nyomtatvány szolgál. Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Solymáron volt a 2021-es adóévben. Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /Htv./ 52. § 6. pontja szerinti vállalkozó. 

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, valamint a végleges adót. Egyúttal az önkormányzatunk adószámlájára kell megfizetni az adókülönbözetet. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell megtenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Solymár Nagyközség esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. (Solymár Nagyközség Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 11742245-15390125-03540000)

 

hirek-mutat-index