2024. április 15., hétfő

Ügyfélfogadás

Ma 13:00-18:00
Legközelebb
Szerda: 8:00- 12:00; 13:00-16:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

2020-ban elindul az ivóvízvezetékek rekonstrukciója

2019. november 7-én egyeztetést tartott Virág László a DMRV vezérigazgatója, Balogh Zsolt műszaki igazgató, valamint Farkas Egonné főmérnök és Dr. Szente Kálmán, Solymár polgármestere, Dr. Beregszászi Márk, Solymár jegyzője, valamint Feldhoffer József, a Solymári Településüzemeltetési Kft. ügyvezetője a solymári ivóvízszolgáltatás helyzetéről. A lakossági panaszok és a folyamatos útfelbontások nagy száma jelzi, hogy az útburkolat alatt számos helyen azbesztcement, eternit csövek vannak kiépítve, amelyek élettartama lejárt (több mint 50 évesek sok helyen), így azok igen sérülékenyek.

Sok a csőtörés, ezek az okok

A meghibásodásokat ugyanakkor nem csak ez okozza, hanem regionális kérdésként kell kezelni a problémát, ugyanis a DMRV Jobbparti Igazgatósága által ellátott Pilisi-medence lakosságszáma az elmúlt évtizedben ugrásszerűen, mintegy 100 000 fővel megnőtt. A Pilisi-medence műszakilag egy ellátási területnek minősül, a regionális vezetékek az egész Pilisi-medencét ellátják és egy-egy meghibásodás, vagy időszakosan fellépő kapacitáshiány az egész Pilisi-medence ivóvíz-ellátását befolyásolhatja. A DMRV a lakosságnövekedés miatt egy, a teljes Jobbparti Üzemigazgatóságra kiterjedő tanulmánytervet készíttet, amelyben fel kívánják tárni azokat a szűk keresztmetszeteket (vízkinyerőhely, regionális vezeték kapacitása, tárolókapacitás hiánya stb.), amelyek bővítésével, áttervezésével, átépítésével az ellátási területen az ellátás minősége javítható és hosszútávú megoldást nyújt az itt élő lakosság részére. A tanulmánytervben az elöregedett hálózati elemek cseréjére is fontos hangsúlyt helyeznek.

Tervezett rekonstrukciók: csőtörés utáni helyreállítások

Az önkormányzat képviselői külön kiemelték a Templom tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Mátyás király utca és Györgyhegy utca elavult vezetékeinek folyamatos problémáit, amelyekre a DMRV azt a választ adta, hogy a 2020 gazdasági évben a gördülő fejlesztési tervben foglaltak szerint az érintett utcákban a vezetékek rekonstrukcióját részben vagy egészben meg kívánják valósítani.

A DMRV a csőtörések helyreállítását külső vállalkozó bevonásával végezteti el, az útburkolat helyreállítása láthatóan több helyen problémás, vannak felbontások, amelyek hetek, hónapok óta nem lettek helyreállítva az önkormányzat többszöri sürgetése ellenére. Az önkormányzat képviselői a helyreállítás gyorsításai érdekében javasolták, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Solymári Településüzemeltetési Kft-t vonják be a (kisebb) helyreállítási munkák elvégzésébe, ezzel gyorsítandó a helyreállítást.

Fotó: solymaronline