2024. április 15., hétfő

Ügyfélfogadás

Ma 13:00-18:00
Legközelebb
Szerda: 8:00- 12:00; 13:00-16:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

ASP: Újabb korlátozó intézkedések!

A fertőzött területeteken belül Budapest Főváros XXII., XI., XII., II. I. és III. kerületében, Diósd, Törökbálint, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm, Budakalász, Csobánka, és Pomáz közigazgatási területén az Országos Főállatorvos hatályos határozatában a fertőzött területekre előírt szabályokon túl a szigorúan korlátozott területekre (a  továbbiakban: SZKT) érvényes rendelkezéseket is alkalmazni kell.

 

Azonnali intézkedések a vaddisznó-állományokban:

a) A fertőzött területen kilőtt, vagy elhullva talált összes vaddisznót az Érdi Járási Főállatorvosnak be kell jelenteni, aki intézkedik a mintavételről, és a minta vizsgáló laboratóriumba küldéséről, továbbá a test állami költségre történő ártalmatlanításáról. A vaddisznó húsa, vagy trófeája kizárólag a Járási Főállatorvos egyedi engedélye alapján használható fel.

b) Tilos a fertőzött területen a vaddisznók egyéni és társas vadászata. A lakott területen történő vaddisznó-gyérítés nem minősül vadászatnak.

c) A vadászterületen a vadkár-elhárítás céljából végzett vaddisznó kilövést diagnosztikai célú állomány-gyérítés során kell végrehajtani.

 

Azonnali intézkedések a sertésállományokban:

Az ASP-vel fertőzött területen hatósági megfigyelés alá helyezem a sertéstartó telepeket, és elrendelem az alábbiakat.

a) Valamennyi gazdaságban a sertéseket korcsoportok szerinti nyilvántartásba kell venni. 60 napon belül valamennyi sertéstelepet állatorvosnak kell felkeresnie a sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, valamint járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából.

b) A gazdaságban lévő összes sertésnek a szállásán vagy más olyan helyen tartani, hogy vaddisznókkal ne érintkezhessenek. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve kell megakadályozni a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely a telep zártságára vonatkozó előírásnak e határozat kiadásától számított 90 napon belül nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.

c) A sertéstartó telepeken takarmányt, alomanyagot úgy kell elhelyezni, hogy vaddisznók ne férhessenek hozzá.

d) A sertéstartó épületek, illetve a telep ki- és bejáratánál megfelelő kéz- és lábfertőtlenítő eszközt kell elhelyezni és azt folyamatosan működtetni. Szükség esetén a fertőtlenítőszert a HJK a Járási Főállatorvos útján biztosítja.

e) A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az ASP-vírus elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket. Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba. Az állatok gondozásakor az erre a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell használni. A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz- és lábfertőtlenítő használatát követően lehet be- és kilépni.

f) A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és fertőtlenítés után mehetnek sertéstartó gazdaságba.

g) Tilos a sertéstartó telepre bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.

h) A sertéstartóknak az Éltv.18. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az észleléstől számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha az ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak, továbbá, ha sertésük elhullott vagy megbetegedett.

i) Fertőzött területen elhullott házisertések hulláját 1. vagy 2. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozó üzemben kell ártalmatlanítani állami költségre.

j) Élő sertések az állattartó telepet csak a járási főállatorvos előzetes engedélyével hagyhatják el.

Az SZKT területén a fentieken túl:

a) a sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő vágást a járási főállatorvosnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt a szükséges vizsgálatok előírásáról.

b) minden választott (8 hét feletti) sertést egyedileg tartósan meg kell jelölni, a jelölést állami költségen kell végrehajtani.

c) nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről, aki a sertések közelébe ment, vagy velük érintkezhetett.

d) Az Éltv-ben foglalt kötelezettségen felül minden sertéstartónak írásos állategészségügyi járványvédelmi ellátási szerződést kell kötnie egy szolgáltató állatorvossal. A szolgáltató állatorvos köteles tájékoztatni az állattartót az állategészségügyi, járványvédelmi előírások betartásának rendjéről. Fel kell hívnia a sertéstartó figyelmét a hiányosságokra, és javaslatot kell tenni ezek kijavítására. A tájékoztatást dokumentálni kell és minden érintettnek alá kell írnia.

e) A mezőgazdasági földterületeken, csak a füllesztéssel ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A trágyázásra használt eszközöket, gépek használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az állattartó kötelezettsége.

A teljes szöveg itt olvasható: 

vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis miatti korlátozások