Az Angol katonai temető

 

1946 végén a Magyar Honvédelmi Minisztérium megbízottja, magas rangú angol katonai vezetőkkel megjelent a solymári főjegyzői hivatalban. Előadták, hogy a magyar állam egy kat. hold területet kíván megvásárolni Majthényi János földjéből, mégpedig a Bécsi út és a községbe vezető bekötőút Budapest felöli sarkán, amit Nagybritániának ajándékoz angol katonai temető létesítésére. Ez okból ezt a szép fekvésű, Budapest közelében lévő területet szemelték ki. A különféle formaságokat, terveket, engedélyeket hamarosan elintézték és megkezdődött a temető építése.

Az ország egész területén összegyűjtötték a háborúban Magyarországon meghalt, a brit nemzetközösséghez tartozó katonák földi maradványait és ide szállították a létesítendő temetőbe. A halottak jóformán mind repülősök voltak, akiket a háború során Magyarország felett lőttek le. Egységes síremlékeket helyeztek el egyes halottak sírjai fölé, ahol a nemzetiségüket is feltüntették. Az angolok közé lengyelek is kerültek, mert a német - lengyel háború után a lengyel légierő katonái Angliába menekültek és a háborúban brit zászló alatt harcoltak a német fasizmus ellen.

A temetőt 1947. május elején szentelték fel ünnepélyes körülmények között. Itt a kormány tagjain kívül résztvettek a diplomáciai testület tagjai, a nemzetközösségi államok képviselői, valamint angol díszalakulat és katonazenekar. Az avatási ünnepségre kivonult az iskola ifjúsága, valamint a lakosság nagy része. A solymáriak az útról nézhették az ünnepséget, mert a temető területén belül csak meghívott vendégek vehettek részt. A temetőt az óta továbbfejlesztették, a nemzetközösségi államok, a gyarmatosítás megszűnése után önállóak lettek, s így megszaporodtak a nemzeti zászlók is. A középre márványkereszt került és a sírokat virág szegélyezi. A temető körül kőkerítést építettek. Évente méltó körülmények között kerül sor a diplomáciai testület képviselői jelenlétében koszorúzási ünnepségre.

A temető gondozását az angol nagykövetség alkalmazásában álló kertész végzi. Említésre méltó, hogy a világ számos országában van angol katonai temető, amely mind egységes formában, egységes síremlékekkel, virágokkal van ellátva. Még a központi helyen lévő keresztek is egyformák.

 

<< Vissza