2024. július 25., csütörtök

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

Műszaki iroda nyomtatványai

A HÉSZ-felülvizsgálat teljes anyaga 2024. június 28. napjától innen egyben letölthető:

HÉSZ-felülvizsgálat anyaga (ZIP dokumentum 80 mb)

 

Indítható ügyek

Letölthető dokumentumok, nyomtatványok

Figyelem! 2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

Tájékoztatás

Formanyomtatvány: Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt

HÉSZ

Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2016. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

Mellékletei:

14_2016._sz._rendelet_melleklete_szabalyozasi_terv_1._szelveny.pdf
14_2016._sz._rendelet_melleklete_szabalyozasi_terv_2._szelveny.pdf
14_2016._sz._rendelet_melleklete_szabalyozasi_terv_3._szelveny.pdf
14_2016._sz._rendelet_melleklete_szabalyozasi_terv_4._szelveny.pdf
14_2016._sz._rendelet_melleklete_szabalyozasi_terv_5._szelveny.pdf
14_2016._sz._rendelet_melleklete_telepulesszerkezeti_terv.pdf
14 2016. sz. rendelet 3. sz melléklete

HÉSZ MÓDOSÍTÁSOK

026-2017.sz. rendelet HÉSZ módosítás övezetváltás.pdf
023-2018.sz. rendelet HÉSZ és SZT módosítás.pdf
023-2018 melléklet.pdf
19-2020.sz. rendelet melleklet SZT-1.pdf
021 2020. sz. rendelet melléklet SZT-2.pdf
006-2021. sz. rendelet melleklet SZT-3.pdf
007-2021 rendeletmódosítás parkoló

Beruházási csoport

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete Solymár Nagyközség Önkormányzatának kezelésében álló helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról, valamint az egyes behajtási engedéllyel érintett útszakaszok védelméről Hatályos: 2022. 07. 01. napjától

1. melléklet: Kártalanítási összegek (táblázat)

2_melleklet kérelem a kártalanítási megállapodás megkötéséhez.pdf

3_melleklet kártalanítási megállapodás.pdf

4. melléklet Behajtási engedély iránti kérelem védett övezetbe (Koppány M. utca, Akácfa utca)

Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás (MUNKAKEZDÉSI) iránt

Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás (TULAJDONOSI) iránt

Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás (KÖZÚTKEZELŐI) iránt

Bankszámlaszám:11742245-15390125-10330009

 


Településrendezés

Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

Főépítészi konzultáció iránti kérelem

Településképi bejelentés

Településképi vélemény

Településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Vagyongazdálkodás

Az önkormányzati vagyont érintő ügyek.

az önkormányzati tulajdonról, az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2011 (VII. 20.) számú önkormányzati rendelet