2020. január 29., szerda

Ügyfélfogadás

Ma 8:00- 12:00; 13:00-16:00
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

A baromfiállományok elzárását kérik

Madárinfluenza-vírussal történő fertőződés elkerülése érdekében a baromfiállományok elzárását rendelték el!


Karácsonyi támogatás

2020. február 26-ig átvehető a 70 éven felüliek karácsonyi támogatása!


Újabb illegális szemétlerakókat azonosítottak

Hiába a nyári tettenérés, alig fél év telt el, és újabb illegális szemétlerakók ellen folyik eljárás.


Pályázati felhívás ifjúsági díjakra

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi Munkáért kitüntetéseket adományoz a fiatalok példamutató eredményeinek elismeréséül.
Helyi Építési Szabályzat

Kattintson a képre!

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk az érintetteket, a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2020. január 23-án kelt 10-121/2020. számú végzésével a Solymár? Barackos, 06/9; 06/11-26; 06/28-33; 06/139-141 helyrajzi számú földrészletek más célú hasznosításának és belterületbe csatolásának ügyében 2020. február 6-án (csütörtökön) 10 óra kezdettel helyszíni szemlét tart.

A Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2020. január 23-án kelt 10-121/2020. számú végzését a Solymári Polgármesteri Hivatal a helyben szokásos módon, a Hivatal belső hatósági hirdetőtábláján, valamint Solymár Nagyközség Önkormányzata www.solymar.hu honlapján közzé tette.

Kifüggesztés napja hivatalomban: 2020. január 28.
Levétel napja hivatalomban: 2020. február 5.

Solymár, 2020. január 28.

 Dr. Beregszászi Márk
jegyző

10-121/2020. számú végzés                                                                                                          

Közzétételek

A Solymár, 099/5 hrsz-ú ingatlanon, az egykori Solymár I. ? dolomit védnevű bányatelek területén végzett tevékenységre kiadott környezetvédelmi működési engedély módosítási eljárása ügyében, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.) által kiadott PE-06/KTF/8580-21/2019. ügyiratszámú határozat, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-ában foglaltak szerinti közhírré tétele
1111-04-2019_-_pmkh_ejh_ktf_-_hatarozat.pdf

Sunbelt Solymár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Solymár, 3367/5 helyrajzi számú ingatlanon tervezett előre kevert betont előállító üzem létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE-06/ÉKTF/00363-14/2019. számú döntésének a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése szerinti közzététel.

A döntés ide kattintva letölthető!

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (3) bekezdése, alapján tájékoztatom, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. elkészítette, a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően, a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

Az intézkedési tervjavaslatot, a Solymári Polgármesteri Hivatal a helyben szokásos módon, a Hivatal belső hatósági hirdetőtábláján, valamint Solymár Nagyközség Önkormányzata www.solymar.hu honlapján közzé tette.

Az intézkedési tervjavaslatra vonatkozó észrevételek megtételére, a közzététel időpontjától számított 30 napig van mód.

Kifüggesztés napja hivatalomban: 2019. december 11.

Levétel napja hivatalomban: 2020. január 13.

Solymár, 2019. december 11.

                                                                                                    Dr. Beregszászi Márk jegyző                   

aláírt hirdetmény
intézkedési terv                                                                                                                     

 

Korábbi községi honlapunk archívumként elérhető a http://regi.solymar.hu/ linken.

Okmányirodák:

Pilisvörösvári Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (Okmányiroda) 

Címe: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 66.
Honlapja: ide kattintva érhető el.

A II. Kerületi Kormányablak - Hűvösvölgyi Szolgáltatóház

Címe: 1029 Budapest, Bátori László utca 2.
Honlapja: ide kattintva érhető el.

Solymári Hírmondó 2019. decemberi száma

Online olvasható:  http://solymarihirmondo.hu/

Solymár logós termékek

A termékek megvásárlásáról érdeklődjön hétfőtől péntekig, 08.00-16.00 óráig a 06 26 631 895-ös telefonszámon, vagy a solymarert@gmail.com e-mail címen!